menu
Trồng mắc ca, cà phê xen đỗ tương nông dân thu lãi cao
Trồng mắc ca, cà phê xen đỗ tương nông dân thu lãi cao

》》Tìm thông tin Cây thuốc vị thuốc dược liệu, công dụng và tác dụng chi tiết tại 《Cây thuốc vị thuốc, dược liệu, bài thuốc》

》》Mua bán cây vị thuốc, dược liệu, sản phẩm y học cổ truyền, nông sản: CHỢ DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Từ nương ngô khô cằn, kém năng suất, anh Lèo Văn Cường, Sơn La đã chuyển sang trồng mắc ca, cà phê xen với đỗ tương, cỏ chăn nuôi theo mô hình nông lâm kết hợp. Nhờ vậy anh có thể lấy ngắn nuôi dài và gia tăng hiệu quả kinh tế.

Trồng mắc ca, cà phê xen đỗ tương nông dân thu lãi cao

Từ nương ngô khô cằn, kém năng suất, anh Lèo Văn Cường, Sơn La đã chuyển sang trồng mắc ca, cà phê xen với đỗ tương, cỏ chăn nuôi theo mô hình nông lâm kết hợp. Nhờ vậy anh có thể lấy ngắn nuôi dài và gia tăng hiệu quả kinh tế.

Facebook Conversations

DMCA.com Protection Status