menu
Thăm khu vườn lưu giữ hàng trăm loài dược liệu quý Việt Nam
Thăm khu vườn lưu giữ hàng trăm loài dược liệu quý Việt Nam

》》Tìm thông tin Cây thuốc vị thuốc dược liệu, công dụng và tác dụng chi tiết tại 《Cây thuốc vị thuốc, dược liệu, bài thuốc》

》》Mua bán cây vị thuốc, dược liệu, sản phẩm y học cổ truyền, nông sản: CHỢ DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Trải dài trên khuôn viên rộng gần 3.000m2, Vườn cây thuốc Hà Nội vừa là nơi bảo tồn, vừa là nơi thực nghiệm trồng cây thuốc lớn nhất của Trung tâm Nghiên cứu Nguồn gen và Giống dược liệu quốc gia, trực thuộc Viện dược liệu. Tại đây, các giống cây thuốc từ khắp nơi trên cả nước được đưa về nghiên cứu và canh tác trong điều kiện thuần tự nhiên nhằm đảo bảo duy trì những đặc tính, tính trạng tốt nhất của cây giống.

Thăm khu vườn lưu giữ hàng trăm loài dược liệu quý Việt Nam

Trải dài trên khuôn viên rộng gần 3.000m2, Vườn cây thuốc Hà Nội vừa là nơi bảo tồn, vừa là nơi thực nghiệm trồng cây thuốc lớn nhất của Trung tâm Nghiên cứu Nguồn gen và Giống dược liệu quốc gia, trực thuộc Viện dược liệu. Tại đây, các giống cây thuốc từ khắp nơi trên cả nước được đưa về nghiên cứu và canh tác trong điều kiện thuần tự nhiên nhằm đảo bảo duy trì những đặc tính, tính trạng tốt nhất của cây giống. 

Facebook Conversations

DMCA.com Protection Status