menu
Thăm khu vườn lưu giữ hàng trăm loài dược liệu quý Việt Nam
Trải dài trên khuôn viên rộng gần 3.000m2, Vườn cây thuốc Hà Nội vừa là nơi bảo tồn, vừa là nơi thực nghiệm trồng cây thuốc lớn nhất của Trung tâm Nghiên cứu Nguồn gen và Giống dược liệu quốc gia, trực thuộc Viện dược liệu. Tại đây, các giống cây thuốc từ khắp nơi trên cả nước được đưa về nghiên cứu và canh tác trong điều kiện thuần tự nhiên nhằm đảo bảo duy trì những đặc tính, tính trạng tốt nhất của cây giống.
Thăm khu vườn lưu giữ hàng trăm loài dược liệu quý Việt Nam
63
views

Thăm khu vườn lưu giữ hàng trăm loài dược liệu quý Việt Nam

Trải dài trên khuôn viên rộng gần 3.000m2, Vườn cây thuốc Hà Nội vừa là nơi bảo tồn, vừa là nơi thực nghiệm trồng cây thuốc lớn nhất của Trung tâm Nghiên cứu Nguồn gen và Giống dược liệu quốc gia, trực thuộc Viện dược liệu. Tại đây, các giống cây thuốc từ khắp nơi trên cả nước được đưa về nghiên cứu và canh tác trong điều kiện thuần tự nhiên nhằm đảo bảo duy trì những đặc tính, tính trạng tốt nhất của cây giống. 

CHỢ DƯỢC LIỆU VIỆT NAM Group mua bán dược liệu, Cây thuốc vị thuốc, nông sản uy tín cho mọi người

Tham gia chợ tại: CHỢ DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Fanpage:  Y dược học Việt Nam

Để lại ý kiến trên ydhvn.com

https://www.ydhvn.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

DMCA.com Protection Status