menu
NỬA SỐ RAU QUẢ, TRÁI CÂY TP.HCM TỒN DƯ HÓA CHẤT
NỬA SỐ RAU QUẢ, TRÁI CÂY TP.HCM TỒN DƯ HÓA CHẤT

》》Tìm thông tin Cây thuốc vị thuốc dược liệu, công dụng và tác dụng chi tiết tại 《Cây thuốc vị thuốc, dược liệu, bài thuốc》

》》Mua bán cây vị thuốc, dược liệu, sản phẩm y học cổ truyền, nông sản: CHỢ DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Gần 50% số mẫu rau quả, trái cây ở các chợ đầu mối xét nghiệm có dư lượng hóa chất, hơn 40% mẫu hải sản phát hiện kim loại nặng, trong đó có nhiều mẫu vượt giới hạn cho phép, cá biệt có sản phẩm phát hiện dư lượng của 7 hoạt chất. Đây là kết luận của Ban An toàn thực phẩm TP HCM sau chuyến kiểm tra mới đây tại các chợ đầu mối trên địa bàn.

NỬA SỐ RAU QUẢ, TRÁI CÂY TP.HCM TỒN DƯ HÓA CHẤT

Facebook Conversations

DMCA.com Protection Status