Do nghi ngờ Công ty Tây Á có nhiều điểm bất thường trong thị trường nhụy hoa nghệ tây. Phóng viên ANTV đã mang sản phẩm mua được trong Công ty xuất nhập khẩu Tây Á đến làm việc với Cục an toàn thực phẩm để làm rõ xem các sản phẩm của Công ty này đang vi phạm quy phạm pháp luật như thế nào?

Bát nháo thị trường nhụy hoa nghệ tây (P2) | Điều tra | ANTV

Xem bài Phần 1: Bát nháo thị trường nhụy hoa nghệ tây

Khi quảng cáo Thực phẩm chức năng vi phạm:  Quảng cáo thực phẩm chức năng như thuốc chữa bệnh: Đề nghị xử lý hình sự

YOUR REACTION?

Bình luận Facebook