Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc thầy tôn quý của trời người, bởi lẽ người đời tôn quý và kính trọng Ngài cũng bởi đức hạnh từ bi trí tuệ siêu việt hướng dẫn chúng sanh theo đường lành tránh đường dữ. Xin giới thiệu 14 tranh vẽ Đức Phật Thích Ca bằng sơn dầu do các họa sĩ nước ngoài vẽ.
Đảnh lễ Đức Phật
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng đệ tử
Tranh vẽ Đức Phật niêm hoa vi tiếu
Tranh vẽ Đức Phật niêm hoa vi tiếu
Tranh sơn dầu Đức Phật Niết bàn
Tranh vẽ Đức Phật cùng chú khỉ

YOUR REACTION?

Bình luận Facebook