menu
Dự án phát triển mô hình trồng và chuỗi cung ứng sản phẩm từ củ tỏi
Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH-CN) cấp tỉnh vừa tổ chức nghiệm thu dự án 'Phát triển mô hình trồng tỏi tập trung tại TX. Ba Đồn và chuỗi cung ứng sản phẩm từ tỏi' do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng 2-9 chủ trì thực hiện.
Dự án phát triển mô hình trồng và chuỗi cung ứng sản phẩm từ củ tỏi

Chợ mua bán dược liệu uy tín hàng đầu Việt Nam, Thông tin chi tiết CÂY THUỐC VỊ THUỐC, Hướng dẫn lập Dự án dược liệu Dự án dược liệu quý

Dự án: “Phát triển mô hình trồng tỏi tập trung tại thị xã Ba Đồn và chuỗi cung ứng sản phẩm từ tỏi” đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu đề ra.

Được thực hiện từ tháng 9-2019, phạm vi nghiên cứu là trồng và chế biến tỏi tại địa bàn xã Quảng Minh (TX. Ba Đồn), đến nay, dự án đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu đề ra; cụ thể: thử nghiệm và đưa ra tổng kết, hoàn thiện quy trình trồng tỏi theo hướng VietGAP phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của thôn Cồn Nâm nói riêng và TX. Ba Đồn nói chung; sản xuất chuỗi sản phẩm từ tỏi như tỏi khô, tỏi đen, rượu tỏi đen.

Dự án đã sản xuất được 9.000kg tỏi có chất lượng cao, phù hợp để sản xuất chuỗi sản phẩm từ tỏi như tỏi khô, tỏi đen và rượu tỏi đen. Hiệu quả kinh tế của dự án mang lại khoảng 957.500.000 đồng. Đây là một nguồn thu khá lớn đối với người dân vùng Cồn Nâm, xã Quảng Minh. Sự thành công của dự án đã góp phần tạo nên giá trị thương hiệu tỏi Quảng Minh và giá trị thương hiệu mỗi xã một sản phẩm.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng Khoa học đánh giá dự án cơ bản đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ theo hợp đồng đặt hàng của Sở KH-CN; đồng thời, đề nghị nhóm nghiên cứu cần tiếp thu ý kiến tham gia của Hội đồng và chỉnh sửa nội dung cho phù hợp để đưa dự án vào thực tiễn đạt hiệu quả cao.

Theo quảng bình

What's your reaction?

Facebook Conversations

DMCA.com Protection Status