menu

Nghiên cứu

Nuôi rễ cây ké hoa đào tạo hoạt chất trị tiểu đường type 2

  • Tin 247

Phân biệt hình thái và tác dụng dược lý của Rau ngổ và Rau om

  • Tin 247

Tìm thấy hợp chất trong quả nho có tác dụng điều trị ung thư phổi

  • Cây Dược Liệu

Viện nghiên cứu ung thư đầu tiên được thành lập ở Việt Nam

  • Cây Dược Liệu

Nuôi rễ cây ké hoa đào tạo hoạt chất trị tiểu đường type 2

  • Tin 247

Phân biệt hình thái và tác dụng dược lý của Rau ngổ và Rau om

  • Tin 247

Tìm thấy hợp chất trong quả nho có tác dụng điều trị ung thư phổi

  • Cây Dược Liệu

Viện nghiên cứu ung thư đầu tiên được thành lập ở Việt Nam

  • Cây Dược Liệu

Nghiên cứu