menu
Y sĩ có được cấp giấy phép hành nghề?
Hiện nay, dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi vẫn quy định đối tượng y sĩ được cấp giấy phép hành nghề như các đối tượng khác, chỉ không cấp giấy phép hành nghề đối với người được cấp văn bằng đào tạo y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Y sĩ có được cấp giấy phép hành nghề?
428
views

Theo ý kiến của cử tri TP Hải Phòng, dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi quy định không cấp mới Giấy phép hành nghề cho đối tượng là y sĩ từ ngày 1/1/2025 trong lĩnh vực y tế dân sự, mà chỉ cấp mới cho y sĩ trong lực lượng vũ trang, việc này sẽ ảnh hưởng đến nguồn nhân lực y tế của hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt trong bối cảnh thiếu bác sĩ tại trạm y tế xã, phường, thị trấn như hiện nay.

Cử tri TP Hải Phòng đề nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét, bổ sung việc cấp mới Giấy phép hành nghề cho đối tượng là y sĩ nhằm đáp ứng yêu cầu về khám, chữa bệnh, góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho ngành y tế tại các trạm y tế, y tế cơ quan trường học... hoặc ít nhất cho đến khi thực sự phủ kín được bác sĩ tại các khu vực trên.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời cử tri TP Hải Phòng như sau:

Hiện nay, dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi vẫn quy định đối tượng y sĩ được cấp giấy phép hành nghề như các đối tượng khác, chỉ không cấp giấy phép hành nghề đối với người được cấp văn bằng đào tạo y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.

Chinhphu.vn

Chợ mua bán dược liệu uy tín hàng đầu Việt Nam, Thông tin chi tiết CÂY THUỐC VỊ THUỐC, Hướng dẫn lập Dự án dược liệu Dự án dược liệu quý

What's your reaction?

Facebook Conversations

DMCA.com Protection Status