menu
Thu hồi toàn quốc lô thuốc đau lưng cấp tính, giãn cơ kém chất lượng
Cục Quản lý thị yêu cầu công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Tp. Hồ Chí Minh (YTECO) phối hợp với nhà phân phối phải gửi thông báo tới các cơ sở bản buôn, bán lẻ, sử dụng thuốc về việc thu hồi 11 lô thuốc
Thu hồi toàn quốc lô thuốc đau lưng cấp tính, giãn cơ kém chất lượng
186
views

Đồng thời, Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thu hồi lô thuốc không đạt chất lượng nêu trên; công bố thông tin về quyết định thu hồi thuốc trên Trang thông tin điện tử của Sở; kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành; báo cáo về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan.

Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh kiểm tra và giám sát Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Tp. Hồ Chí Minh (YTECO) thực hiện việc thu hồi và xử lý thuốc bị thu hồi theo quy định.

What's your reaction?

Facebook Conversations

DMCA.com Protection Status