menu
Thành lập Hội Y học tỉnh Yên Bái
Hội Y học tỉnh Yên Bái thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 hội: Hội Y tế công cộng, Hội Y dược học, Hội Kế hoạch hóa gia đình kể từ ngày 1/7/2023.
Thành lập Hội Y học tỉnh Yên Bái
198
views

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Công văn số số 449/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Y học tỉnh Yên Bái trên cơ sở họp nhất 3 hội: Hội Y tế công cộng, Hội Y dược học, Hội Kế hoạch hóa gia đình kể từ ngày 1/7/2023.

Theo đó, 3 hội: Hội Y tế công cộng, Hội Y dược học, Hội Kế hoạch hóa gia đình chấm dứt hoạt động kể từ ngày 1/7/2023.

Trong thời gian thực hiện bàn giao các nhiệm vụ, tài chính, tài sản ... có liên quan, các hội: Hội Y tế công cộng, Hội Y dược học và Hội Kế hoạch hóa gia đình được tiếp tục sử dụng con dấu theo quy định để hoàn tất các thủ tục bàn giao và hoàn thành trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày Quyết định ký ban hành và thực hiện thu nộp con dấu theo quy định.

Trụ sở Hội Y học tỉnh Yên Bái đặt tại Sở Y tế. 

Hội Y học tỉnh Yên Bái là tổ chức xã hội, nghề nghiệp tự nguyện; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Y tế và các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực hội hoạt động.  

Hội Y học tỉnh Yên Bái có trách nhiệm tiếp nhận và kế thừa toàn bộ nhiệm vụ, tài chính, tài sản (nếu có) của 3 hội: Hội Y tế công cộng, Hội Y dược học, Hội Kế hoạch hóa gia đình. Đồng thời, tổ chức Đại hội Hội Y học tỉnh Yên Bái khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028 theo quy định của pháp luật.

Chợ mua bán dược liệu uy tín hàng đầu Việt Nam, Thông tin chi tiết CÂY THUỐC VỊ THUỐC, Hướng dẫn lập Dự án dược liệu Dự án dược liệu quý

What's your reaction?

Facebook Conversations

DMCA.com Protection Status