menu
Quy định về hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp
Hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp là mẫu văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp được sử dụng khi mà cá nhân, hộ gia đình mong muốn mua bán, chuyển nhượng đất của mình cho cá nhân, tổ chức khác.
Quy định về hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp
126
views

Nội dung hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp

Theo quy định của Điều 698 Bộ luật Dân sự năm 2015 và pháp luật về đất đai thì nội dung hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp phải đảm bảo các nội dung chủ yếu sau đây:

  • Tên, địa chỉ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.
  • Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.
  • Loại đất, hạng đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng đất của thửa đất chuyển nhượng.
  • Thời hạn sử dụng đất của bên chuyển nhượng, thời hạn sử dụng đất còn lại của bên nhận chuyển nhượng.
  • Giá chuyển nhượng.
  • Trách nhiệm của mỗi bên khi vi phạm hợp đồng.

Hình thức hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp

Về mặt hình thức, hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp phải được lập thành văn bản và có thể công chứng, chứng thực theo yêu cầu của các bên. Hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp là căn cứ pháp lý để xác định các bên đã tham gia vào hợp đồng.

Theo quy định tại Điều 167 Luật đất đai năm 2013 thì việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Riêng tại điểm b khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013 thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản thì được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên mà không bắt buộc.

Đối tượng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là sự dịch chuyển quyền sử dụng đất từ bên chuyển nhượng sang bên nhận chuyển nhượng.

Đối tượng dịch chuyển ở đây là quyền sử dụng đất chứ không phải là đất đai bởi vì đất đai thuộc sở hữu của toàn dân mà Nhà nước đứng ra đại diện quản lý. Do vậy, quyền sử dụng đất là quyền phái sinh, phụ thuộc vào quyền sở hữu đất đai của Nhà nước. Chủ thể có quyền chuyển nhượng sử dụng đất nhưng việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng thực và đăng ký.

Như vậy, đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp là quyền sử dụng đất nông nghiệp trên một diện tích nhất định.

đất nông nghiệp

Chợ mua bán dược liệu uy tín hàng đầu Việt Nam, Thông tin chi tiết CÂY THUỐC VỊ THUỐC, Hướng dẫn lập Dự án dược liệu Dự án dược liệu quý

What's your reaction?

Facebook Conversations

DMCA.com Protection Status