Vườn nho Hạ Đen sau một năm của anh Đinh Ngọc Quân là mô hình thử nghiệm đầu tiên tại tỉnh Tuyên Quang đang mang hiệu quả kinh tế mỗi vụ lãi 40 triệu đồng.

Tăng doanh số bán hàng, mua hàng chất lượng tại Cộng Đồng CHỢ DƯỢC LIỆU VIỆT NAM Hoặc ♡ CHỢ DƯỢC HỌC VIỆT NAM TRÊN ♡ 《ZALO》 


Vườn nho không hạt ydhvn.com

Facebook Conversations