Vườn nho Hạ Đen sau một năm của anh Đinh Ngọc Quân là mô hình thử nghiệm đầu tiên tại tỉnh Tuyên Quang đang mang hiệu quả kinh tế mỗi vụ lãi 40 triệu đồng.

Vườn nho không hạt ydhvn.com

Liên hệ:  Y DƯỢC HỌC VIỆT NAM để đặt quảng cáo Hotline: 0918 242 186

YOUR REACTION?

Bình luận Facebook