menu
Kính thiên văn mạnh nhất thế giới
Đây là một trong những kính viễn vọng mạnh nhất thế giới hiện nay. Kính viễn vọng Keck đặt tại Hawaii , hiệu suất mạnh mẽ của nó được tạo nên từ sự liên kết từ hàng loạt mảnh kính riêng biệt. Những ý tưởng và phát minh tuyệt vời đang ẩn chứa bên trong một thiết kế. Phải kết nối chúng với nhau như thế nào, mới nhìn được vào nơi sâu thẳm nhất của vũ trụ...
Kính thiên văn mạnh nhất thế giới

Kính viễn vọng mạnh nhất thế giới | Phim khoa học khám phá vũ trụ (thuyết minh)

Chợ mua bán dược liệu uy tín hàng đầu Việt Nam, Thông tin chi tiết CÂY THUỐC VỊ THUỐC, Hướng dẫn lập Dự án dược liệu Dự án dược liệu quý

What's your reaction?

Facebook Conversations

DMCA.com Protection Status