menu
Hỗ trợ đầu tư cơ sở chế biến, nhà kho bảo quản nông sản tới 15 tỉ đồng/dự án
Theo dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ đầu tư cơ sở chế biến,
Hỗ trợ đầu tư cơ sở chế biến, nhà kho bảo quản nông sản tới 15 tỉ đồng/dự án
545
views

Theo dự thảo nghị định này, ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp có dự án đầu tư tại vùng nông thôn đáp ứng một trong các điều kiện sau: dự án đầu tư cơ sở chế biến nông sản, có tổng mức đầu tư tương đương dự án nhóm B trở lên theo quy định của pháp luật đầu tư công; có dự án đầu tư cơ sở bảo quản nông sản gồm sấy, chiếu xạ, khử trùng, đông lạnh, bảo quản sinh học có công suất thiết kế tối thiểu 100 tấn/ngày.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 30% chi phí đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật nhưng không quá 15 tỉ đồng/dự án.

Dự thảo nghị định cũng quy định chính sách hỗ trợ hình thành vùng nguyên liệu không quá 15 tỉ đồng/dự án. Để nhận được khoản hỗ trợ này, doanh nghiệp đáp ứng đồng thời các điều kiện: có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; doanh nghiệp có quyền sử dụng đất hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật để hình thành vùng nguyên liệu phục vụ cho dự án nêu trên.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/ha đối với chi phí đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng trong vùng nguyên liệu nhưng không quá 15 tỉ đồng/dự án.

Ngoài ra, dự thảo nghị định cũng quy đinh việc hỗ trợ tín dụng. Ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng đồng thời các điều kiện: doanh nghiệp được ngân hàng thương mại cho vay để thực hiện dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ đối với các khoản vay đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật của dự án.

Doanh nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ bằng tiền tối đa tương đương 4%/năm lãi suất vay vốn cho các khoản vay đã trả lãi cho ngân hàng thương mại; thời gian hỗ trợ tối đa 5 năm. Mức vốn hỗ trợ cho mỗi dự án tối đa là 25 tỉ đồng. Chỉ hỗ trợ đối với các khoản vay không bị quá hạn.

Nguồn vốn thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp là nguồn vốn đầu tư công, được bố trí theo kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm. Căn cứ nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ quy định tại nghị định này, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề xuất tới Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi thực hiện dự án để làm thủ tục nhận hỗ trợ.

Liên hệ công ty tư vấn lập dự án để được hỗ trợ (lapduan.vn)

Theo Kinh tế Sài Gòn Online

Chợ mua bán dược liệu uy tín hàng đầu Việt Nam, Thông tin chi tiết CÂY THUỐC VỊ THUỐC, Hướng dẫn lập Dự án dược liệu Dự án dược liệu quý

What's your reaction?

Facebook Conversations

DMCA.com Protection Status