menu
Hồ sơ thuyết minh dự án trồng dược liệu quý theo chương trình mục tiêu quốc gia 2021 - 2030
Hồ sơ đầy đủ Dự án Dược liệu quý những điều kiện cần và đủ để địa phương, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện dự án vùng trồng dược liệu quý, trung tâm nhân giống chi tiết nội dung hồ sơ như mục lục dưới đây.
Hồ sơ thuyết minh dự án trồng dược liệu quý theo chương trình mục tiêu quốc gia 2021 - 2030

Chi tiết 100 loại cây dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát triển

Danh mục 100 loại cây dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát triển. Ban hành kèm theo Quyết định số 3657/QĐ-BYT ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp để được Tư Vấn cụ thể hồ sơ: Điện Thoại 0918 242 186

Chợ mua bán dược liệu uy tín hàng đầu Việt Nam, Thông tin chi tiết CÂY THUỐC VỊ THUỐC, Hướng dẫn lập Dự án dược liệu Dự án dược liệu quý

Mục lục chính trong Thuyết Minh Dự Án dược liệu quý theo hướng dẫn của thống tư 10-BYT

Mục lục chính trong Thuyết Minh Dự Án dược liệu quý theo hướng dẫn của thống tư 10-BYT

Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp để được Tư Vấn cụ thể hồ sơ: Điện Thoại 0918 242 186

>> Chi tiết 100 loại cây dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát triển

Các thông tin cần biết về dự án:

  1. Danh sách các tỉnh (huyện) dự kiến triển khai thí điểm dự án Vùng trồng dược liệu quý 2021 - 2025
  2. Chi tiết 100 loại cây dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát triển

Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp để được Tư Vấn cụ thể hồ sơ: Điện Thoại 0918 242 186

Tìm hiểu thêm tại Công ty tư vấn lập dự án

Xem chi tiết tại Dự án trồng cây dược liệu quý

Chợ mua bán dược liệu uy tín hàng đầu Việt Nam, Thông tin chi tiết CÂY THUỐC VỊ THUỐC, Hướng dẫn lập Dự án dược liệu Dự án dược liệu quý

Chợ mua bán dược liệu uy tín hàng đầu Việt Nam, Thông tin chi tiết CÂY THUỐC VỊ THUỐC, Hướng dẫn lập Dự án dược liệu Dự án dược liệu quý

What's your reaction?

Facebook Conversations

DMCA.com Protection Status