menu
CHÚ ĐẠI BI (TIẾNG PHẠN) - Tránh được tà ma, hung khí, an thần, dễ ngũ.
CHÚ ĐẠI BI (TIẾNG PHẠN) - Tránh được tà ma, hung khí, an thần, dễ ngũ, nghe nhiều rất tốt cho tinh thần.
Các mẹ có bầu nghe nhiều con sinh ra có tính ngoan hiền, hiếu thảo và hướng Phật.
CHÚ ĐẠI BI (TIẾNG PHẠN) - Tránh được tà ma, hung khí, an thần, dễ ngũ.

CHÚ ĐẠI BI (TIẾNG PHẠN) - Tránh được tà ma, hung khí, an thần, dễ ngũ.

Tải về tại đây Bản MP4 tải về

Tải Bản MP3 tải về

Hoa đẹp . . . . . . .Hoa thơm . . . Hoa vẫn tàn 

Rượu đắng . . . . Rượu cay . . . Rượu vẫn hết 

Người hứa . . . . Người thề . . . Người vẫn quên 

Trăng lên . . . . . Trăng tròn . . . Trăng lại khuyết 

Tuyết rơi . . . . . .Tuyết phủ . . . Tuyết lại tan 

Hoa nở . . . . . . .Hoa rơi . . . . . Hoa lại tàn 

Tình đẹp . . . . . .Tình sâu . . . . Tình lại tan 

Người đẹp . . . . Người xấu . . . Rồi cũng chết 

Người giàu . . . Người nghèo . . Rồi cũng hết. 

Tiền tài . . . . . . Địa vị . . . . . . cũng sẽ tan. 

Cao Sang . . . . . . Danh Vọng . . . . . . cũng sẽ tàn. 

Phấn son . . . . . . Nhan sắc . . . . . . Đâu còn mãi. 

CHÂN THÀNH tồn tại với thời gian.......!

Hãy chia sẻ nếu bạn thấy nó ý nghĩa !!! Nam Mô A Di Đà PHẬT !!!!

What's your reaction?

Facebook Conversations

DMCA.com Protection Status