menu
Cây cối có linh hồn không?
Cây cối nói chung đều có “Tánh”, nhưng không có “Tình”. Thường thì trên các cây đều có thọ thần gá dựa, riêng những cây cổ thụ thì có quỷ thần cư ngụ. Và chỉ vậy thôi, chớ cây không có linh hồn. Cho nên bạn cứ ăn chay thoải mái, không có tạo nghiệp, cũng không có gì phải lăn tăn suy nghĩ cả
Cây cối có linh hồn không?
0
372
views

Cây cối có linh hồn không?

Cây cối nói chung đều có “Tánh”, nhưng không có “Tình”. Thường thì trên các cây đều có thọ thần gá dựa, riêng những cây cổ thụ thì có quỷ thần cư ngụ. Và chỉ vậy thôi, chớ cây không có linh hồn. Cho nên bạn cứ ăn chay thoải mái, không có tạo nghiệp, cũng không có gì phải lăn tăn suy nghĩ cả

Một bạn đạo sau khi đọc câu chuyện thí nghiệm về chửi mắng cây liền hỏi tôi: “Cây cối có linh hồn không, có cảm xúc hay không?”

Tôi bảo: “Không! Cây cối được sanh ra bởi hạt giống thuộc chủng tử vô tình nên không có linh hồn, cũng không có cảm xúc.”

Lại hỏi: “Vì sao có ngoại đạo cả quyết rằng Cây có linh hồn và họ thờ cúng cây?”

Tôi bảo: “Thông thường trên cây đều có thọ thần và quyến thuộc cư ngụ. Những cây cổ thụ lâu năm thì là nơi quỷ thần gá dựa. Quỷ ở trên cây do muốn được được người ta thờ cúng nên bày trò hù dọa kiếm ăn. Hàng ngoại đạo không biết điều này, cho rằng cây có linh hồn rồi lễ bái thờ cúng. Thật điên đảo quá sức!”

Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu không có một bạn đọc, do đọc phải những chuyện tà vạy trong Liêu trai chí dị nên hỏi tôi: “Việc ăn chay thì đương nhiên là đúng. Nhưng bản thân mình lại suy nghĩ về thực vật, chúng cũng có linh hồn, cũng biết đau, cũng là chúng sinh. Vậy mình ăn thực vật không biết là có tạo nghiệp không ạ?” 

Tôi đọc xong thì giật mình kinh sợ! Liêu trai chí dị là loại sách thuộc tà thuyết và dâm thuyết. Tuy nhiên, ác ở chỗ rất nhiều người không biết nên say sưa đọc sách này. Cái tà kiến về việc cây có linh hồn này, nếu được truyền bá thì chẳng có gì ác bằng. Bởi nếu vậy thì còn ai trên đời này dám ăn chay nữa?

Tôi liền trả lời bạn ấy: “Không biết bạn nghe biết ở đâu, nhưng nếu bảo rằng: “Thực vật có linh hồn” thì đây là tà kiến, làm gì có chuyện đó! Cây cối nói chung đều có “Tánh”, nhưng không có “Tình”. Thường thì trên các cây đều có thọ thần gá dựa, riêng những cây cổ thụ lâu năm thì có quỷ thần cư ngụ. Và chỉ vậy thôi, chớ cây không có linh hồn. Cho nên bạn cứ ăn chay thoải mái, không có tạo nghiệp, cũng không có gì phải lăn tăn suy nghĩ cả!

*Hòa Thượng Tuyên Hóa dạy: “Hạt giống chủng tử được phân ra làm hai loại là: Chủng tử hữu tình và chủng tử vô tình. Chủng tử hữu tình có thể sanh ra bốn loại động vật như: Thai, noãn, thấp, hóa. Chủng tử vô tình sẽ sanh ra thảo mộc thực vật và các loại khoáng chất như sắt, đá. Chúng sanh hữu tình là loài có tình có tánh. Chúng sanh vô tình là loài không có tình nhưng có tánh, gọi là: “Hữu tình vô tình, đồng viên chủng trí.”

Tánh của hữu tình và vô tình thì tương thông với nhau, vì chúng vốn là một. Vô tình là tạm thời vô tình. Nếu chúng có thể phản bổn hoàn nguyên trở lại bản thể, chúng cũng sẽ biến thành hữu tình. Nhưng việc nầy không phải dễ dàng vậy đâu, vì chúng phải trải qua một thời gian rất lâu mới có cơ hội phản bổn hoàn nguyên được. Cơ hội đó giống như một hạt bụi rất nhỏ trong ba ngàn đại thiên thế giới đấy. Vả lại cho dù chúng nó có chuyển thành chúng sanh hữu tình đi nữa, chúng cũng đều là loài động vật hạ cấp như con lăng quăng, con trùng, con kiến mà thôi.”

Theo phatgiao org vn

Chợ mua bán dược liệu uy tín hàng đầu Việt Nam, Thông tin chi tiết CÂY THUỐC VỊ THUỐC, Hướng dẫn lập Dự án dược liệu Dự án dược liệu quý

What's your reaction?

Facebook Conversations

DMCA.com Protection Status