Hỏi: Tôi và ông A. là hàng xóm đất giáp ranh nhau. Ông A. xây nhà trước. Nay tôi được cấp phép xây nhà. Khi gia đình tôi thi công đến tầng 1 thì vướng ô văng cửa sổ của nhà ông A. Tôi đã yêu cầu ông tháo dỡ để tiếp tục xây, nhưng ông không đồng ý. Vậy tôi phải làm gì? Xin được luật sư tư vấn. Nguyễn Thanh Minh (H.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)

Trả lời:

Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định, ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp. Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.

Mặt khác, pháp luật cũng quy định, người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.

Như vậy, ông được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh đất, căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã được cấp.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, ông có thể gửi đơn đến UBND cấp xã nơi có đất để được hòa giải, nếu hòa giải không thành, ông có quyền gửi đơn khởi kiện ông A đến TAND cấp huyện nơi có thửa đất tọa lạc để được thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

LS Ngô Văn Định

Cây thuốc vị thuốc Việt Nam, Cây thảo dược, dược liệu lào

☆Tìm kiếm đối tác, Đăng mua bán Dược Liệu, sản phẩm y dược, sản phẩm đặc sản vùng miền tại Chợ Dược Liệu Việt Nam

☆Liên hệ:  Y dược học Việt Nam để đặt quảng cáo Hotline: 0866716925

YOUR REACTION?

Bình luận Facebook