menu
20 cây thuốc vị thuốc, dược liệu là thế mạnh có thể phát triển trồng trọt của Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 29/6, Sở Khoa học và Công Nghệ đã tổ chức họp Hội đồng khoa học và công nghệ nghiệm thu đề tài “Điều tra hiện trạng cây thuốc có giá trị tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm cơ sở để quản lý, sử dụng, bảo tồn và phát triển bền vững”. Đề tài do Tiến sĩ Trần Thị Liên, Viện dược liệu Bộ Y tế chủ nhiệm.
20 cây thuốc vị thuốc, dược liệu là thế mạnh có thể phát triển trồng trọt của Bà Rịa - Vũng Tàu
1,105
views

Trong thời gian nghiên cứu từ năm 2019 đến nay, nhóm nghiên cứu đã xác định tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) có 1.199 loài cây thuốc, thuộc 664 chi, 170 họ, 99 bộ, 8 lớp thuộc ngành thực vật cho khu hệ thực vật có giá trị làm thuốc tại 3 địa điểm điều tra là Vườn quốc gia Côn Đảo (huyện Côn Đảo); Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu- Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) và rừng phòng hộ TX. Phú Mỹ và huyện Đất Đỏ.

Đề tài này cũng đã xây dựng được bản đồ với 552 toạ độ phân bố của 272 loại cây thuốc được đánh giá ở mức quý hiếm, đặc trưng, trọng tâm và có khả năng khai thác, trong đó có 27 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam; đồng thời đề xuất 20 cây dược liệu thế mạnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có thể phát triển trồng trọt....

Với kết quả đạt được, Hội đồng khoa học và công nghệ đã thống nhất nghiệm thu đề tài, đồng thời đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện đề tài theo góp ý của các thành viên hội đồng.

Tham khảo thêm mua bán cây thuốc vị thuốc, dược liệu tại Chơ dược liệu Việt Nam

Chợ mua bán dược liệu uy tín hàng đầu Việt Nam, Thông tin chi tiết CÂY THUỐC VỊ THUỐC, Hướng dẫn lập Dự án dược liệu Dự án dược liệu quý

What's your reaction?

Facebook Conversations

DMCA.com Protection Status