menu
Danh mục dược liệu quý, hiếm, đặc hữu có giá trị đặc biệt phải kiểm soát
Bộ Y tế đã ban hành danh mục loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát gồm 23 loài, chủng loại.
Danh mục dược liệu quý, hiếm, đặc hữu có giá trị đặc biệt phải kiểm soát

23 loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát gồm:

23 loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát gồm: Cây sâm ngọc linh

Bộ Y tế cho biết, loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm là dược liệu có giá trị đặc biệt về khoa học, y tế, kinh tế, sinh thái, cảnh quan, môi trường hoặc văn hóa - lịch sử mà số lượng còn ít hoặc bị đe dọa tuyệt chủng.

Loài, chủng loại dược liệu đặc hữu là dược liệu chỉ tồn tại, phát triển trong phạm vi phân bố hẹp và giới hạn trong một vùng lãnh thổ nhất định của Việt Nam mà không được ghi nhận là có ở nơi khác trên thế giới.

23 loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát gồm:

1- Bách hợp

2- Bát giác liên

3- Bảy lá một hoa

4- Bình vôi

5- Cẩu tích

6- Cốt toái bổ

7- Đẳng sâm

8- Hoàng đằng

9- Hoàng liên ô rô

10- Hoàng tinh hoa đỏ

11- Hoàng tinh hoa trắng

12- Na rừng

13- Nam hoàng liên

14- Sâm Lai Châu

15- Sâm Lang bian

16- Sâm Ngọc Linh

17- Tắc kè đá

18- Tế tân

19- Thạch tùng răng cưa

20- Thổ hoàng liên

21- Thông đỏ lá dài

22- Thông đỏ lá ngắn

23- Vàng đắng

Xem thêm: Chi tiết 100 loại cây dược liệu quý có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát triển theo thông tư 10 Bộ Y Tế

Bộ Y tế cho biết, danh mục loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát được xây dựng trên nguyên tắc đảm bảo mục tiêu bảo vệ nguồn dược liệu quý, hiếm và đặc hữu trong tự nhiên; đảo đảm cơ sở khoa học và phù hợp với các quy định của pháp luật về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và phù hợp với thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Tiêu chí lựa chọn dược liệu vào danh mục

Dược liệu được lựa chọn đưa vào danh mục là dược liệu thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ban hành kèm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và yêu cầu quản lý nhà nước về dược liệu trong giai đoạn hiện nay.

Dược liệu không đáp ứng các tiêu chí trên sẽ được xem xét đưa ra khỏi danh mục.

Đọc tiếp Danh sách các tỉnh (huyện) dự kiến triển khai thí điểm dự án Vùng trồng dược liệu quý 2021 - 2025

Theo chinhphu.vn

What's your reaction?

Facebook Conversations

DMCA.com Protection Status