menu
Đắk Glong phấn đấu đến năm 2025 có 210 ha vùng trồng dược liệu quý
Đắk Glong phấn đấu đến năm 2030 hình thành tối thiểu 210 ha vùng trồng dược liệu quý, trong đó có 30 ha vùng trồng ứng dụng công nghệ cao.
Đắk Glong phấn đấu đến năm 2025 có 210 ha vùng trồng dược liệu quý
494
views

Đây là mục tiêu cụ thể được huyện Đắk Glong đề ra trong kế hoạch triển khai Dự án đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I năm 2021-2025.

Huyện phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn huyện sẽ hình thành được khu vực bảo quản, sơ chế, chế biến và chiết xuất đáp ứng tiêu chuẩn; tạo lập được ít nhất 2 sản phẩm dược liệu bền vững được truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, bảo đảm chất lượng.

Huyện ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng hệ thống kết nối chuỗi giá trị dược liệu và sản phẩm y dược cổ truyền được truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, quản lý chất lượng; xúc tiến thương mại.

Huyện phấn đấu tạo việc làm và thu nhập ổn định cho tối thiểu 300 lao động địa phương; trong đó tối thiểu 50% lao động là người dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Nguồn Đắk Nông

Chợ mua bán dược liệu uy tín hàng đầu Việt Nam, Thông tin chi tiết CÂY THUỐC VỊ THUỐC, Hướng dẫn lập Dự án dược liệu Dự án dược liệu quý

What's your reaction?

Facebook Conversations

DMCA.com Protection Status