menu
Đại học Harvard đào tạo khóa Phật học trực tuyến miễn phí
Đại học Harvard đào tạo khóa Phật học trực tuyến miễn phí

》》Tìm thông tin Cây thuốc vị thuốc dược liệu, công dụng và tác dụng chi tiết tại 《Cây thuốc vị thuốc, dược liệu, bài thuốc》

》》Mua bán cây vị thuốc, dược liệu, sản phẩm y học cổ truyền, nông sản: CHỢ DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Khóa học tương tác miễn phí của Đại học Harvard, Hoa Kỳ “Phật học qua Thánh điển Phật giáo” bắt đầu ngày 05/02/2018 trên nền tảng học tập trực tuyến của học viên:

Phật học qua Thánh điển Phật giáo” là mô-đun thứ ba của loạt “Tôn giáo Thế giới qua Thánh điển”:

Phật học qua Thánh điển Phật giáo” là mô-đun thứ ba của loạt “Tôn giáo Thế giới qua Thánh điển”: https://www.edx.org/school/harvardx

Khóa học được giảng dạy bởi Giáo sư Tiến sĩ Charles Hallisey, Giảng viên cao cấp của Yehan Numata về văn học Phật giáo tại trường Harvity Divinity. Khóa học gồm 8 ngày học, được trình bày qua video và văn bản có thể hoàn tất vào thời gian của học viên.

Khóa học trước đây đã có sẵn như nội dung lưu trữ, nhưng lại bắt đầu trở lại vào ngày hôm nay, một khóa học tương tác bao gồm các chủ đề thảo luận trong mỗi bài học. Sinh viên hoàn thành khóa học đến ngày 30/08/2018, tại thời điểm đó nội dung của khóa học sẽ được lưu trữ. Sinh viên tùy chọn để đóng phí một Chứng chỉ để xác minh hoàn thành khóa học, bất cứ ai cũng có thể ghi danh và tham gia khóa học miễn phí.

Các giáo trình khóa học:

Cho dù các bạn là người mới đến nghiên cứu về tôn giáo hoặc nghiên cứu Phật giáo, hay các bạn đã nghiên cứu rồi và các bạn đã thực hành trong nhiều năm, khóa học này sẽ cung cấp cho các bạn cơ hội để làm quen với một loạt các Thánh điển Phật giáo trong khi hướng dẫn các bạn suy nghĩ về nó - nội dung cũng như địa điểm của nó trong đời sống Phật giáo - theo những cách mới.

Thông qua sự kết hợp giữa những bài đọc đã được lựa chọn cẩn thận, cả về các Thánh điển Phật giáo lẫn thông tin, cũng như tiếp xúc với các hình thức thực hành Phật giáo khác nhau như thiền định, nghệ thuật, tín ngưỡng và các tác phẩm văn học, các bạn cũng sẽ học cách diễn giải, suy ngẫm và kết nối các Thánh điển Phật giáo cho cuộc sống của chính các bạn và làm sâu sắc hơn sự hiểu biết của các bạn về thế giới quan, cũng như trong tiến trình học Phật.

Giáo sư Tiến sĩ Charles Hallisey lưu ý rằng, không giống như trong Thiên Chúa giáo hay Hồi giáo, Tam tạng Thánh điển Phật giáo rất phong phú, đa dạng cần được nghiên cứu. Các trích đoạn từ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (The Lotus Sūtra - सद्धर्मपुण्डरीक सूत्र-妙法蓮華經), Kinh Kim Quang Minh Tứ Thiên Vương Hộ Quốc (The Suvarṇaprabhāsa-sūtra- सुवर्णप्रभासोत्तमसूत्रेन्द्रराज - 金光明經四天王護國之寺) và Bát nhã Tâm kinh (The Heart Sūtra) đều được nghiên cứu trong khóa học, cùng với nhiều bài viết khác của Phật giáo và các bài báo liên quan.

Các bạn có thể tìm thêm thông tin về khóa học ở đây: 

https://www.edx.org/course/buddhism-through-its-scriptures

Vân Tuyền (Nguồn: Harvardx)

Facebook Conversations

DMCA.com Protection Status