menu
Đá Diopside xanh (Chrome Diopside)
Đá Diopside xanh (Chrome Diopside), Tên hóa học: MgCaSi2O6, Diopside có độ cứng 5,5 - 6,5 trên thang đo của Moh. Thuộc loại đá bán quý trong nhóm Garnet... có nguồn gốc từ Canada, South Africa, Russia and Brazil
Đá Diopside xanh (Chrome Diopside)

Video đá Diopside xanh (Chrome Diopside)

Chợ mua bán dược liệu uy tín hàng đầu Việt Nam, Thông tin chi tiết CÂY THUỐC VỊ THUỐC, Hướng dẫn lập Dự án dược liệu Dự án dược liệu quý

What's your reaction?

Facebook Conversations

DMCA.com Protection Status