menu
Ăn chay trường nấu mặn có tội không?
Câu hỏi của một Phật tử ăn chay trường: Con ăn chay trường, nhưng vì hoàn cảnh con phải nấu thức ăn mặn, phải xắt thịt cá để nấu ăn, như vậy con có mang tội hay không?
Ăn chay trường nấu mặn có tội không?

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Trả lời của thầy: Thích Phước Thái

Việc ăn chay trường là chuyện phát nguyện riêng của phật tử. Điều đó rất tốt. Nhưng không vì thế, mà phật tử không nghĩ và lo đến những người khác trong gia đình. Đó là hoàn cảnh bắt buộc. Bởi lẽ, phật tử còn ở tại gia, chỉ ở trong phạm vi tu nhân thừa, chưa phải là người tu hạnh xuất thế. Nên việc nấu nướng cho gia đình, đó là bổn phận của phật tử. 

Việc xắt thịt cá, nấu đồ ăn mặn, thì không có tội lỗi gì cả. Có tội lỗi là khi nào phật tử mua những con vật còn sống, rồi chính phật tử ra tay giết hại chúng nó để nấu cho gia đình ăn, thì điều đó là phật tử đã phạm tội sát sinh. Đã thế, thì việc ăn chay trường của phật tử chỉ là vô ích mà thôi. Vì trái với lương tâm và bản nguyện cũng như đã phạm giới sát. 

Ngoài ra, nếu phật tử nấu ăn mà không có trực tiếp sát hại sinh vật, thì phật tử yên tâm.

Chợ mua bán dược liệu uy tín hàng đầu Việt Nam, Thông tin chi tiết CÂY THUỐC VỊ THUỐC, Hướng dẫn lập Dự án dược liệu Dự án dược liệu quý

What's your reaction?

Facebook Conversations

DMCA.com Protection Status