Chợ dược liệu Việt Nam nơi giao lưu mua bán dược liệu, cây thuốc và các sản phẩm liên quan đến ngày Y dược thành viên tham gia bán hàng trên chợ được kiểm soát bởi các quản trị viên của chợ, các thành viên đã xác thực và góp phí hoạt động chơ chợ khi đăng bán sản phẩm không cần kiểm duyệt.

Quy tắc nhóm của quản trị viên

CHỢ DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Nhóm Riêng tư: 40K thành viên

Tham gia nhóm mua bán giới thiệu Dược Liệu, cây thuốc, Vị thuốc... tại Chợ Dược Liệu Việt Nam

Tham gia thành viên VIP với 200k cho 3 tháng

Quyền lợi của thành viên VIP được đăng và chia sẻ bài không bị kiểm duyệt. Chi phí khi bạn tham gia VIP cũng giúp BQT vận hành Nhóm tốt hơn giảm thiểu các thành viên bán hàng không minh bạch!

Không có quảng cáo hoặc spam

Trong nhóm, hãy cho đi nhiều hơn nhận lại. Bạn không được tự quảng bá, spam và đăng liên kết không phù hợp. ad: Ydhvn.com

Tôn trọng quyền riêng tư của mọi người

Tham gia nhóm này đòi hỏi phải có sự tin tưởng từ hai phía. Các cuộc thảo luận thực, mang tính biểu đạt giúp nhóm trở nên tuyệt vời nhưng cũng có thể nhạy cảm và riêng tư. Không tiết lộ nội dung được

Đăng bài trực tiếp Không chia sẻ bài vào nhóm

Nhóm chỉ chấp nhận bài đăng trực tiếp Không chấp nhận bài chia sẻ. liên hệ admin Ydhvn.com

Hỗ trợ quảng bá tiếp cận khách hàng

Nhóm Chợ Dược Liệu Việt Nam được hỗ trợ quảng cáo bởi Ydhvn.comCaythuocvithuoc.com 

Mức độ hoạt động của thành viên:

Thành viên mới tham gia mỗi ngày từ 50 - 100 TV/ ngày

Thành viên có hoạt động hằng tháng trọng Chợ Dược Liệu Việt Nam đạt 70% / tháng tổng số thành viên có trong chợ.

YOUR REACTION?

Bình luận Facebook