menu

Cây sâm

Việt Nam trồng 24.000ha sâm và đặt mục tiêu thành quốc gia sản xuất sâm lớn nhất thế giới.

  • Tin 247

Việt Nam trồng 24.000ha sâm và đặt mục tiêu thành quốc gia sản xuất sâm lớn nhất thế giới.

  • Tin 247

Cây sâm

DMCA.com Protection Status